Згенероване посилання Вашої синдикації:
https://forum.miditaur.net/syndication.php?limit=15

Нижче можна згенерувати посилання на задані видачі RSS синдикацій. Посилання можуть бути згенеровані для всіх форумів, окремих форумів, або для деякої кількості форумів. Отримане посилання можна зкопіювати до будь якого RSS-читача, наприклад SharpReader. Що таке RSS?

Синдикація останньої теми
Форум для синдикації:
Оберіть форуми зправа. Утримуйте клавішу CTRL, щоб обрати декілька форумів.
Версія видачі:
Оберіть версію видачі для генерації.
 RSS 2.00 (по замовчуванню)
 Atom 1.0
 Стрічка JSON 1
Ліміт:
Кількість тем для одночасного завантаження. Не радимо не більше чим 50.
тем за раз